skip to Main Content

Sobre nosaltres

ZIMAX va néixer de la fusió d’empreses especialitzades en la gestió de projectes d’instal·lacions.

D’aquesta unió neix un sòlid equip de treball amb una llarga experiència, personal especialitzat, amb amplis mitjans tècnics i dilatada experiència, trets que ens confereixen una alta competitivitat.

Tenim com a objectiu oferir un servei integral d´enginyeria i muntatge, adequant cada projecte a les necessitats de cada client. Gran capacitat i enorme agilitat ens avalen, i aquests valors ens han merescut la confiança dels nostres clients.

Compromesos amb la nostra
Política Integrada

Per això ZIMAX estableix les següents línies de referència

Col·laboració

Mantenir una actitud de col·laboració amb els clients, entitats, persones i en general amb tots aquells integrants de la societat que es veuen involucrats d’alguna manera amb l’activitat de l’empresa i per als quals vol satisfer les seves necessitats i expectatives.

Millora continua

Establiment d’objectius, programes i metes, enfocats a l’augment de la millora contínua dels processos, la seguretat, la salut dels treballadors i la preservació del medi ambient.

Legalitat

Assegurar el compliment legal de tots els requisits legals així com d’altres que l’organització subscrigui.

Treball en equip

Considera les persones i la seva motivació, com a font essencial en la consecució de la millora contínua de l’organització i és per això que fomenta les iniciatives personals, la formació, l’aprenentatge i el treball en equip a cadascuna de les seves àrees.

Avaluació i millora

Mantenir definits tots els seus processos, la seva avaluació i millora contínua per garantir el major grau de compliment dels requisits que li demanen els seus clients, l’administració i la societat en general. Per això, promou actituds proactives en la seva organització i tècniques per a la prevenció d’errors.

Qualitat

Mantenir una actitud de col·laboració amb els seus proveïdors i treballar conjuntament amb ells per assolir la qualitat dels productes/serveis adquirits tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres propis clients.

La Gerència de ZIMAX
adquireix els compromisos següents:

Amb el medi ambient

Compromís amb la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització.

Sistema de gestió ambiental

Compromís amb la millora contínua del sistema de gestió ambiental per a la millora de l’exercici ambiental.

Millora contínua del sistema de SST

Compromís per a la millora contínua del sistema de SST.

Back To Top